Riešenie pre úspešných

už viac ako 25 rokov

Portfólio

Zameriavame sa na oblasti, v ktorých máme bohaté skúsenosti a venujeme pozornosť investíciám s najvyššou pridanou hodnotou
equis-invest-consulting

Nehnuteľnosti

equis-invest-consulting

Pohľadávky

Alternatívne investície

equis-invest

Personalistika

newbike III 03

Výskum a vývoj

O nás

Primárnym cieľom našej spoločnosti je vysoká kvalita produktov a služieb v portfóliu, čo je zásadným predpokladom ako pre udržiavanie, tak získavanie nových akvizícií

Zastúpenie spoločnosti

EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o.
Ul. 29. augusta 28/D
811 09 Bratislava
E-mail: equisinvest@equisinvest.sk

Štatutárny orgán:
Dr. Pavol Lazar – konateľ
Tel: +421 905 250 256
E-mail: lazar@equisinvest.sk

Menu