Alternatívne investície

Pre vyvážené a stabilné investičné portfólio aj v období krízy a trhových výkyvov je nevyhnutá jeho diverzifikácia prostredníctvom takzvaných alternatívnych investícií. Z tohto dôvodu našim klientom poskytujeme poradenské a sprostredkovateľské služby pri nákupe a predaji umeleckých diel a zberateľských predmetov, a to najmä slovenskej, resp. československej proveniencie, či už priamym nákupom, alebo v zastúpení na aukciách. Akvizíciám predchádza finančná analýza trhu a stanovenie cenovej hladiny pre konkrétnu položku. Niektoré zrealizované akvizície sú jedinečnými svojho druhu na území Slovenskej republiky.

Umenie

V minulosti sme pre našich klientov zabezpečili nákup diel od autorov ako Ľudovít Fulla, František Foltýn, Ladislav Mednyánszky, Ján Mudroch, Martin Benka, ale aj Béla Kádár a Wassily Kandinsky, či nákup gotických, renesančných a barokových sôch vysokej umeleckej hodnoty.

Zberateľstvo

V rámci zberateľstva sa naše aktivity sústredia primárne na oblasť filatelie, numizmatiky a starožitností, prevažne slovenskej, resp. československej proveniencie, kde dlhoročne zabezpečujeme zberateľské predmety len tej najvyššej kvality.

Zastupovanie a finančné odhady

Spoločnosť poskytuje komplexný balík služieb od vyhľadania vhodného predmetov, cez ich ocenenie a nákup až po zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre ich dovoz alebo vývoz. Obdobný postup uplatňujeme aj pri predaji, prípadne napríklad oceňovaní a následnom predaji dedičstva.

Samotná spoločnosť EQUIS INVEST CONSULTING v priebehu posledných troch dekád vytvorila prostredníctvom kontinuálnych investícií jednu z významných Slovenských zbierok umenia a poštových známok.

Menu