Spoločenská zodpovednosť

Vzhľadom na dosiahnuté úspechy považuje skupina spoločností pod vedením EQUIS INVEST CONSULTING spol. s r.o. za samozrejmé podieľať sa verejnoprospešnej činnosti.

Za týmto účelom bola v roku 1994 založená Nadácia Kriváň, ktorá sa zmenou legislatívy k 01.09.1997 pretransformovala na Neinvestičný fond.

Hlavnou náplňou činnosti je podpora športových, umeleckých a vedecko – výskumných projektov, ktoré sú vzhľadom na svoju ekonomickú náročnosť (napr. účasť na zahraničných expedíciách, vydávanie publikácií a pod.) len veľmi ťažko dostupné. Snahou je zabezpečiť aspoň čiastočné finančné krytie takýchto projektov, prípadne ich priamo organizovať.

logo NF Krivan

Počas svojej doterajšej existencie bol Neinvestičný fond Kriváň hlavným organizátorom alebo aspoň spoluorganizátorom viacerých pozornosti hodných podujatí, z ktorých pre ilustráciu uvádzame aspoň najvýznamnejšie expedície: Šiša Pangma 94 (Nepál, južná Čína); Pakistan 95 (Pakistan, India); India 96 (India); Mount Everest 98 (Čína); Šiša Pangma 2001 (Čína); Honduras, Guatemala 2002; Etiopia, Sudan 2003; Mongolsko, Sibír 2004; Čo Oju 2005 (Čína); Čo Oju, Šiša Pangma 2006 (Čína);  Akonkagua 2009 (Argentína); Aljaška – Denali 2016; Antarktída – Mt. Vinson 2018.

filmovy-dokument-everest-neinvesticny-fond-krivan
Filmový dokument Everest

Finančne sa podieľal na natočení filmových dokumentov: expedícia Ťan – Šan (réžia Ján Izák) a Everest, Juzek Psotka (réžia Pavol Barabáš), ako aj vydaní knižných publikácií: Zora Palová, Štepán Pala (autori Dan Klein, Sabina Jankovská), Peter Roller (autor Ľubomír Longauer) Paul Gauguin: Drevorezy, drevoryty (autor Ľubomír Podušel), Kronika udalostí v Tekove (autor Jozef Pacala) a viacerých kníh autora Milana Vranku (Slovenské himalájske dobrodružstvo, Nezvestní z Everestu, Koniec Pavúkov v Tatrách, Poprava na Nanga Parbate a ďalšie).

Menu