Výskum a vývoj

Projekt

V poslednom čase sú v rámci vývoja a výskumu zamerané naše aktivity na projekt: Inovatívny ekologický pohon malých dopravných prostriedkov poháňaných ľudskou silou v kombinácii s nezávislou batériou pre elektromotor.

Realizácia projektu obnáša značnú časovú, personálnu a finančnú náročnosť z pohľadu vývoja, ergonometrických, záťažových, prípadne iných testov, výroby funkčného modelu a následného prototypu, ako aj vyhotovenia potrebnej projektovej dokumentácie.

Predpoklad trvania projektu do štádia zhotovenia a odskúšania prototypov pre sériovú výrobu a vyhotovenia výrobnej projektovej dokumentácie odhadujeme v rozsahu troch rokov.

Menu