Personalistika

Agentúra dočasného zamestnávania

 • V súčasnej dobe zabezpečujeme služby prostredníctvom viac ako 300 pracovníkov
 • Dodávka pracovníkov formou ADZ (personálny servis)
 • Dodávka pracovníkov špecifických oblastí ( zvárači, zámočníci, práškoví lakýrnici, a pod….. )
 • Kontrola kvality našim personálom v priestoroch zákazníka alebo v našich priestoroch s možnosťou skladových plôch.
 • IT Služby, poskytovanie IT expertov na krátkodobé ale aj dlhodobé projekty s nasledovným zameraním: SAP Production Planning, SAP SD, SAP MM, Java Programming, ABAP
 • Údržba častí strojov, zariadení a technológii ako po mechanickej, tak aj elektronickej stránke.
 • Výroba podporných mechanizmov a prípravkou pre výrobu.
 • Obchodní partneri VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bekaert Hlohovec, SCHNELLECKE SLOVAKIA, SDC Slovakia, ECS Slovensko, ALRO-SLOVAKIA, ARP MANUFACTORY, …
Volkswagen-logo-2015-1920x1080
alro-group
logo-schnellecke
Logo-bekaert-better-together

Permanent placement a outsourcing

 • Outsourcing produkcie vo vlastných výrobných priestoroch, montáž, predmontáž, kompletizácia výrobkov z hotových komponentov pre automobilový a strojárensky priemysel. V súčasnosti máme k dispozícii výrobné priestory od 500 m2 do 3500 m2 a kapacitu personálu od min. stavu 40 pracovníkov po max. požadovaný počet zákazníkom. Všetky výrobné priestory sa nachádzajú v okruhu do 100 km od mesta Trnava.
 • Outsourcing produkcie v priestoroch zákazníka (časti výroby, logistika, atď.) Cieľom je znížiť náklady zvýšiť kvalitu a odbúrať zákazníkovi problém s vlastným personálom.
 • Permanent Placement (dodávanie pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ ako Bosna, Srbsko, Ukrajina, …). Zabezpečenie pracovných víz a všetkých náležitostí spojených s pracovným povolením, ako aj integrácia pracovníkov do pracovného procesu záujemcu

Školenia, rekvalifikácie a ubytovanie

 • Organizácia školení – vykonáva špecialista BOZP
 • Organizácia rekvalifikácií rôznych odborov
 • Ubytovacie služby vo vlastných ubytovacích zariadeniach
Menu